Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kadın Düştüğü

Kör Obruk

Kayaini Mağarası
(Öznurini)

Vitrin
EMAK
M 09.92 Pembe

Darboğaz

MTA
Dipsiz
(Elçi)

Tahir Tepesi Dipsizi

MAD
Fasih Düdeni

MTA
Gümüşbalta
(Sakçalık)

MAD
Çovurma Tepe-1

BÜMAK
Tarlaortası Düdeni

BÜMAK
M 13.92 Karain

Belikağaç Obruğu

BÜMAK
Erkibet Düdeni

Esentepe

Asar

BÜMAK
Hallıoğlu Başı Mağarası

ASPEG
Afarın Düdeni

MTA
Cula Deliği /Cimbiti

ASPEG
Kılıçtepe Düdeni

MAD