Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Afarın Düdeni

MTA
Cula Deliği

ASPEG
Rüzgarlı Düden

Kaymaz Obruğu 2

ASPEG
Kuyumcu
(Kuyumcu Düdeni)

Fotoğraftan Harita
MAD
Yk 55

Yukarı Döngel

O'MAG
İnönü

MTA
Dikmen Köyü Oğruğu

ASPEG AKÜMAK
Peynirini

Çift Giriş
Konum Yanlış
98/1

DEÜMAK
Ciyaklı Obruğu

DEÜMAK
K 12 Karatop

Dedetepe 1

Küçük Harita
MTA
Yk 89

Gökova-3

TMF
Dede Tarlası Düdeni

MTA
Beygirdüştüğü

BÜMAK
Yk 81

Dg 70.45.01