Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Dg 59.51.10

Demirin Mağarası

MAD
Kuşkayası 1

ASPEG
Cevizdibi Düdeni
(Cula Düdeni)

Çaltepe

MTA
Yedi Obruk

DEÜMAK
Taşkıncık Çukuru

BÜMAK
Peynirkuyusu
(Divle Obruğu , Peynirlikkuyusu)

MTA
Subatan 2

Esenli Düdeni

MTA
Ermeniköy 1

ASPEG
Deliktaş

MTA
Kurugöl 2

DEÜMAK
U 31c

Sırımkara

MAD
Sakızlı Arkaç

BÜMAK
Hacı Emin Obruğu

DEÜMAK
Küçükhallaç Obruğu
(Küçük Hallaç Obruğu)

Çıngıraklı

ASPEG
İnhisar

MTA