Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
İnhisar

MTA
Sütini

BÜMAK
Mantarini

ESMAD
Dg 58.51.01

Kafakıran Mağarası

U13c

Düden 1

DEÜMAK
Muharrem

ASPEG
Rüzgarlı

DEÜMAK
Cupidon M1

Keteriz Çukuru

O'MAG
Tu 36-89

Mecekalanı Düdeni

DEÜMAK
Kızılin Deliği

MAD
Dg 59.51.13

Dede Beli Düdeni

Vitrin
BÜMAK İTÜMAK
Sultan Çukuru

ASPEG
Çıngıra

ANMAK
U 34c

Şın Şın

MTA