Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Turunç

MTA
Çokrağan

DEÜMAK
Aralık Mevkii Düdeni
(Hanönü Düdeni)

BÜMAK
Kızılavluk 1

MTA
Yk 82

Toptepe
(Zozlu)

K 11 Melik

Gökova-4

TMF
Kurugöl 2

MAD
Sivri Kaya Obruğu

BÜMAK
Asarini

MTA
Erk 5

DEÜMAK İZMAD
Mermer Mağarası

BUMAD
Yk 397

Mahrumçalı

MTA
Kızlar Keleri

MAD
Ayı

Aslanlı
(Yaren)

MTA
Yk 52-91 / Grek Mağara

Önüne