Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kızılerik

MTA
Kadıini

Çift Giriş
Önüne

Mermer Mağarası

BUMAD
Külçeini

MTA
Gölcük Obruğu 2

BÜMAK
Mesudiye

EMAK EGEMAK
98/2

DEÜMAK
Karadiken

Sarıkaya

MTA
Şişmanın Mağarası

MTA
Küçük Huğla

MAD Bursa
Piynar

MAD Bursa
Morçukur Deliği 3

K 6

Döngel İzci
(Yağlak)

Dedetepe 3

MTA
U 48c

Asar Mağarası

Vitrin
MAD Bursa
Arılar Düdeni A