Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Arılar Düdeni A

Asar Mağarası

Vitrin
MAD Bursa
K 2

Küçük Huğla

MAD Bursa
Bulut Deliği

İncirli Mağara

BÜMAK
Türbetepe Düdeni

Şişmanın Mağarası

MTA
Dedetepe 3

MTA
Erikligöl

MTA
Karadal

DEÜMAK
U 48c

Yaylacık 1

Sarıkaya

MTA
Cimbar I

98/2

DEÜMAK
Karabacak Düdeni Civarındaki Mağara 1

Karadere
(Karadere domuz yatağı)

İTÜMAK Galeri
Belbaşı

MTA
K 6