Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Buzlu Badem

BÜMAK İTÜMAK
Kadı Deliği

MTA
Nalkıran Tepe

MTA
Çeşmelidere 1

MTA
Kızıltepe

MTA
Belalanı

MTA
Kızlarkalesi Su Tüneli

Handos

MTA
Fakıllı

MTA
İki Ağızlı Obruk

BÜMAK
İnaltı

MTA
Karaçaylak Düdeni

MAD
Karapınar

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Emedük Düdeni

MTA
Alikaya

Kaynar

Çatal Tepe Düdeni

MTA
Büyükpınar

Dazdağı Düdeni

Çatal Muğar Kar Deliği

MAD