Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Çeşmelidere 1

MTA
Sultan Obruğu
(Sultan Cave)

Yer Çöküğü Düdeni

Karut

EMAK EGEMAK
Arpalık 1

MTA
Derya

MTA
U 39c

K 7

Armağan 1

MAD
Gücüksu

MAD
Culakini

MTA
K 5

Diyrekdibi

BÜMAK
Alabelen

MTA
Cennot-2

BÜMAK
Kale Tepesi

O'MAG
Tu 39-89

Sırtlanini

MTA
Obruk 9

Bahçeköy

MTA