Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kovandibi Oruğu

ASPEG
Söğütova Travers Düden

O'MAG
Dipsiz İn

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Tu 32-89

Küçük Dipsiz

MTA
Yk 223-91 Karasay 2

Ören Çatağı

BÜMAK
Çeyiz

Bürnük

BÜMAK
Göbeksiz

DEÜMAK İZMAD
Havaza Düdeni

BÜMAK
Karasay

DEÜMAK İZMAD
2000/1

DEÜMAK
Arkakapıcık

Yk 31-32-33

Kar Düdeni

ASPEG
K 4

Cindi

Konum Yanlış
KMG
H-C54 1

Yk 30-31