Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Mazmılı 2 Düdeni
(Çamlıköy Kuylucu)

MAD
İtulumaz I

Erk 2

DEÜMAK İZMAD
Çatdere Subatanı

MAD
Fetrek 2

DEÜMAK
Ayrancı Subatanı

MTA
Sanlı Düdeni

Fotoğraftan Harita
MAD
Den 2

DEÜMAK İZMAD
Kurtbekir

MTA
M 32.92 Sarnıçaltı

Deve Göçüğü Düdeni

BÜMAK İTÜMAK
Ayıotu Düdeni

M 03.92 Göl

Muradın Ini

Palamutbükü

EGEMAK
Germiyan

EGEMAK
Topun Dibi 2

Gavurçukuru

MAD EMAK
Tenekeli

BÜMAK
Ardıçlı Delik Yanı