Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Büyükalan-Mezarbaşı

BÜMAK
Yk 68

Tabak-3

MAD
M 32.92 Sarnıçaltı

Yk 88

Atkuyusu

MTA
U15c

Hope 3

DEÜMAK İZMAD
M 27.92 Büyük Anne

Kovantaşı

MTA
Tu 92-100

Yk 84

Mortaş Alan İni

Kütdere

MTA
Şeytanlı

MTA
Z 8c

Muradın Ini

Deve Göçüğü Düdeni

BÜMAK İTÜMAK
Peynirini

BAT
Üçgöz Karlığı 2

BÜMAK