Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Aşağı Döngelyanı Düdeni

BÜMAK
Dünekdibi Obruğu
(TU 37-89)

BÜMAK
Dağlı Kuylucu
(Dağlı Guylücü)

BÜMAK
Büyük Obruk

H-Gul
(Gülçitay Mağarası)

Gülçitay
(Gjul'chetaj)

MTA
Çiğdem

UMAST MAD Bursa
Sukırıldığı Gediği 3

BÜMAK
Yeldeliği

Yel Deliği

DEÜMAK
Y-C01

Tömbekli Obruk

DEÜMAK
Saçayağı Düdeni

BÜMAK
Tabak Obruğu
(Dokuz Saniye)

BÜMAK
Suçukuru

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Tozlu Düdeni

Fotoğraftan Harita
MAD
U-Co9

Haydar'in Düdeni

MAD
Bicikli

Fr 92,4 Düden