Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Zindan

Ayıotu Düdeni

Bezirgan

Kızlar Obruğu

M 32.92 Sarnıçaltı

K 3

M 03.92 Göl

Yk 56

Kurtbekir

MTA
Herifin Söktüğü Yer Ii

Tu 92-100

Atkuyusu

MTA
Yatak Yeri Deliği 3

Beş Kurşun

İTÜMAK BÜMAK
Boroğulu

DEÜMAK
Kapaya

DEÜMAK İZMAD
Korsan

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Mağaza

MTA
Hacı Ağanın Kuyusu

ASPEG
Keleş Culu

HÜMAK ASPEG