Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Çevrik Dipsizi

MAD
Büyük Dolin Obrukları 3

Çıngırdayık

ANMAK
Kovanlık

MTA
Baykuş Kale
(Yenice İni, Yenişar Kale)

İTÜMAK
Honaz Deliği

HÜMAK
Yk 22-91

Avuçiçi

MTA
Yk 23-91

Örentepe Obruğu

BÜMAK
Gergedan Obruğu
(38 No.lu Mağara)

Dülük Büyük Mağara

Mermerli

DEÜMAK
Yk 321-91

Duşakabin

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Harmangölü

MTA
Uluborlu Obruğu

MTA
De-Eskalasyon Daa Çukuru
(24 No.lu Mağara)

Peynirini

BÜMAK
İnatlar Mağarası

MTA