Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Boraz Makka

Buzluk

BÜMAK
İnönü

MTA
Yk 21-91

Karanlık Sokak Deliği

H-C100-B

MTA
Ciyak Kar Deliği

MAD
Yk 58

İnönü

ASPEG
Kocaçali 6

UMAST İTÜMAK MAD Bursa
Çıngıraklı Çalı

Küçük Harita
BÜMAK
Peynirlik Mağarası

ASPEG
Cula Kuyusu

Örümcek Yatağı

Ali Çoban

BÜMAK İTÜMAK
Molla Deliği

MTA
Kapızini

Konum Yanlış
MTA
Dg 59.51.05

Kozarka

Kartallık Düdeni