Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Ali Çoban

BÜMAK İTÜMAK
Kurugöl 1

MAD
H-C45

K-C45

Yukar Çayır Düdeni

Dg 59.51.05

Pelitli 3 Kesteli

MTA
Tekir Alabalık Mağarası

MTA
Sulu Obruk

DEÜMAK
Gümüşkaya

MTA
Gavurini

MTA
Dg 59.51.01

Şahinköy

MTA
Karlık
(GO 14/2)

BÜMAK
Karabacak Düdeni Civarındaki Mağara 6

Çeçin Dibindeki Cula Deliği

Saklıin

KMG
Cula Düdeni

Suini

BÜMAK
Taşoluk

BÜMAK