Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Tu 92-2

Tu 92-103

Yukarı Döngelyanı Kuylucu

BÜMAK
Çeçin Dibindeki Cula Deliği

Karabacak Düdeni Civarındaki Mağara 3

Cimbar Iii

Fusa

Kırkgözler
(Mevlana)

Ortayolak

ASPEG
Sıkışmış Coinci Obruğu

Baykuşlu

EMAK EGEMAK
Recep Çatak Çukuru

Karabacak Düdeni Civarındaki Mağara 2

Eşek Kuyusu

Vitrin
MAD Bursa
Dedegöl 3

Hafriyat Mağarası

MAD
Obruk 6

Torudibeği 2

Söğütova

O'MAG
Gürleyiksuyu
(Gürlevik)

MTA