Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Ayvatan Düdeni 1

Kötüfatma

MTA
Yk 302-91

Kayacıkburnu Kuyusu

BÜMAK
Z 2c

M 14.92 Kurna Dibi

Sırt Karlığı

ASPEG
Şıngır Şıngır İni

O'MAG
Ermeniköy 3

ASPEG
Dg 59.51.03

Yağcılar 1
(M2)

DEÜMAK
Hacı Hasan Yurdu Düdeni

MAD
Aşık Ali

MTA
Arapyurdu 1

MTA
Küçükhasan-1

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Dumantüten

MTA
2011. Kb Fen 023/1

Gökova-7

TMF
Gölpınar Düdeni

DEÜMAK
Yerküpe

MTA