Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Dg 59.51.03

Yk 302-91

Medil 2

BÜMAK
İğnedeliği

ASPEG
Karakaçak

BÜMAK
Dedekıran Tepe

MTA
Hıdrellez

Fotoğraftan Harita
MAD
Dumantüten

MTA
Yol Yanı Deliği

MAD
U 32c

Yelsuyu

O'MAG
Sofular
(Xenefon)

Cehiz Deliği
(Çeyiz)

DEÜMAK İZMAD
Uçuklu Dere Düdeni

MTA
Subatan

DEÜMAK
Kapalı Düden
(Closed Sinkhole)

BÜMAK
Kostak Düdeni

Kızlar Sarayı

MTA
Kurtlukarın Deliği 2
(GO 14/6)

BÜMAK
Salyangoz Düdeni