Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
U27c

Kundukviran Mağarası

MAD Bursa
Bayamtaşı
(Payamtaşı)

Bayamtaşı
(Payamtaşı)

MTA
Karadelik

İTÜMAK BÜMAK
Bağıllı Düdeni

DEÜMAK
Yoncalı

ASPEG
Somaklıkaya Düdeni

MAD
Bataklıdere

MTA
Karaca

MTA
Burunoba Kesteli

MTA
Çocuk Attıkları Delik

MTA
Delik

DEÜMAK
Karatepe Öşeke
(Öşekçi Eşekçi)

MTA
Yk 305-91

Kirazlı Çukur Obruğu

Karakovuk

MAD Bursa
İmiçan Kaya

MAD
Mustaini

Kızılkaya

MTA