Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
R. Eklem Mağarası

M 15.92 Sütleyin

U19c

Karanlıkdere Asar Mağarası

MAD Bursa
Bekir In Yeri Düdeni

H-C44

Maden

Delikli Mağara

MTA
Goat Abyss

Kuş Yuvası

MAD Bursa
Mullah Osman Koyakları

DEÜMAK
Çevrik Düdeni

99/2

DEÜMAK
Karain

Evreağaç

Yayla Obruğu

BAT
Cihanbeğendi 2

DEÜMAK
Kızıl

Cula 2
(Cula deliği)

ASPEG
Memoçayırı

İTÜMAK BUMAD BÜMAK