Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Cirbin Ali
(Aytepe)

BÜMAK
Güler 2
(17 Saniye)

DEÜMAK İZMAD
Kızören Obruğu

D1c

MTA
Cıvık Obruğu

BÜMAK
İtalyanlar Düdeni
(Ağaçtepe Düdeni)

MAD
Göktepe K 8

Altınbeşik
(Düden suyu Mağarası)

Konum Yanlış
MAD
H-C100-A

MTA
Emmiyenin Deliği
(Çatlak)

Vitrin
İTÜMAK BÜMAK
Zilan
(Gözet)

DEÜMAK
Körkuyu 1

MAD
Fr 92,6 Düden Kuru

Kayaağıl Çukuru

Cula Deliği Obruğu

BÜMAK
Güvercinlik

MAD
Çamardı

DEÜMAK İZMAD
Oylat

Fotoğraftan Harita
MTA
Buzdağı Obruğu
(8 No.lu Mağara)

Sakızeği

EMAK