Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Keş Düdeni Deliği

O'MAG
Yk 303-91

Kişmir Düdeni 1

Yk 99-91

Kepenek Düştüğü
(GO 14/9)

BÜMAK
Topaklar İnliği

O'MAG
Bostanlıktarla

MTA
Filin Gözü

KMG
Go 11/5

BÜMAK
Bektaş
(Bektaşın Sayalar)

MTA
Yk 91

Cam Üfleyicisi
(3 No.lu Mağara)

J 2 Obruğu
(Aven J 2)

Dg 62.50.04

Karabacak Düdeni Civarındaki Mağara 4

Dedetepe Dipsiz 1

MTA
Küçük Suluin

MTA
Karanlıkini

ANMAK
Fındık

Eşkina