Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kargaini

Kalem Düştüğü Suçıkanı

BÜMAK
Yelköprü

EMAK
Mağara Önü

MTA
Cam Üfleyicisi
(3 No.lu Mağara)

Eşkina

Tu 4-89
(Söğütçük Subatanı)

Çin Kuyusu

İnaltı

MTA
Eğrikale

Sugözü Üstü Sırtta Obruk (Poi 12)

ASPEG
Atini

ASPEG
Akşamgüneşi
(Pavli)

Çağşak

Tu 9-89

Çokur

Kale

Yaz Konağı
(Yazkonağı 1)

MTA BÜMAK
Küçük Suluin

MTA
İkisu

MTA