Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Dana Adası 1

Kozmandağı

Konum Yanlış
MTA
Yk 220-91 Mustafa Ali

Ayazma

DEÜMAK İZMAD
Kaşköy

Elmaçayırı

MTA
Uçansu
(Çakallı)

DEÜMAK
Pancarlık

Yk 91.201 / Sivrisinek

Sığınak

İTÜMAK
Meydancıkkale

Dölek Düdeni
(Döllükoğlu)

MTA
Tersane
(Yalı)

H-C04

Andon Boğazı

Çift Giriş
MTA
H-C55 Mağarası

MTA
Meşe Düdeni

Subaşı Mağarası

MAD
Kör Obruk

Çimenini

MTA