Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Yeldeliği

Fotoğraftan Harita
MAD
Dipsiz

MAD
Kozbucağı Düdeni

Konum Yanlış
BUMAD BÜMAK
H-Kos
(KOSMODROM MAĞARASI)

Suini
(Grotte de Suini)

Sarıtaş

MAD
Karabacak Düdeni

Kepir Düdeni

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Aksu

MTA
Kedi

DEÜMAK İZMAD
Yosun Kayalar

AKÜMAK
U-C20
(Üfleyen)

Kar Hunisi Düdeni

Yerkulağı

AKÜMAK
Karacehennem

Mesut'un Obruğu
(2 No.lu Mağara)

Koca Düden Mağarası

MTA
Suluin
(Finike-Suluin)

Darı Çukuru

MAD
Katranlı Çengirek
(Adamyutan, Küçük Lucifer)

EMAK