Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Göllü

MTA
Seriyen Kaya

Balina

KMG
Dg 61.52.01

Dg 60.52.01

M 25.92 Yol

Karakdere
(Karanlıkdere Mağarası)

MAD Bursa
Aven N2

Uzunsuini/Crystal

Mehmet'in Obruğu 2
(6 No.lu Mağara)

Mağara 1

Kurtini

Tu 11-89

Çimenini

MTA
Kişmir Düdeni 2

Zeynepini

Ortapayam

MTA
Yk 225-91 Armutla Yokuş

Obruk 4

Kör Obruk