Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Zeynepini

Büyük Dolin Obrukları 1

Yk 225-91 Armutla Yokuş

Obruk 4

52 No.Lu Obruk
(Megadoline)

Meydancıkkale

M 23.92 Kızıloruk

Güvercin İni

BÜMAK
Sarıkız Düdeni

MTA
Ulubük

Maden Galerisi

Kör Obruk

Selimin

MTA
Kişmir Düdeni 2

Karadağ 2

EMAK
Cula Ini

MAD
Kıyıköy
(Ahmet Şener)

MTA
Dikencik Yaylası Doğusu Mağara 1

ASPEG
Ulupınar Bükdere

MTA
Uzunsuini/Crystal