Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
U20c

Katırcıini Mağarası

Ortapren Körkuyu

MAD Bursa
Sarılı

KMG
Karadelik
(Tamar , Tömör)

BÜMAK
Kır-2

BÜMAK
Arpadüzü

İTÜMAK
Kaptanın Mağarası

MTA
Buzdeliği

MTA
Türbeni Düdeni

Çan Deliği
(22 No.lu Mağara)

İndağ

François'nın Çukuru
(34 No.lu Mağara)

Bucakalan Nohut Çukuru

Papağan İni

Öküzini

MTA
Bademalanı

MTA
Yk 304-91

Püren Deliği

O'MAG
Sinekli Mağara

ASPEG