Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Apsisli Tünel
(Fauntain Tunnel)

ASPEG Galeri
Meryem Ana

DEÜMAK İZMAD
İplikçiler

O'MAG
Jarda Abyss

Mantar

BÜMAK
Bozkale 2

Kaklıkdağıdibi Deliği

Gölcük

ASPEG
Sığırini

MTA
Damlataş

Harmanyeri

MAD Bursa
Kayaçatlağı

Bakır 1

BÜMAK İTÜMAK
Dar Küçük Delik
(26 No.lu Mağara)

Bicikli Obruk

MTA
G Eklem

Obruk 1

İki Odalı Bizans Sarnıcı
(Two Chamber Byzantine Chamber)

ASPEG
Kuşaklı

Ekinçalı Düdeni

BÜMAK