Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
İnlik Düdeni

MAD
Kızılelma Mağarası

Çift Giriş
Tuztaş 1

DEÜMAK
Yazören

ASPEG BUMAD
Karataş
(Karataştaki in)

Çift Giriş
Karataştaki İn

Çift Giriş
Karga Deliği

Sızma

DEÜMAK SKAD
Solo Boy
(35 No.lu Mağara)

Palamut
(Buzluk)

MAD
Telef Ağa Obruğu

ASPEG
Şahin

Fotoğraftan Harita
Duran Obruğu
(17 No.lu Mağara)

Sarıotluk

BÜMAK
Peynirini

DEÜMAK BÜMAK
Dipsiz

Defter Düdeni

Mayıslar

MTA
Go 14/20

BÜMAK
Asarcıoğlu

MAD