Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Suçıktı

Tesbili

Yağcılar 2
(M3)

DEÜMAK
Savaş Müzesi

O'MAG
Eşekini

MTA
Bozoluk Mağarası
(Boğazoluk)

Çift Giriş
ASPEG MTA
Kocaçalı 2

Vitrin
MTA
İlvat Deliği 2
(GO 8/2)

BÜMAK
Travers Deliği
(65 No.lu Mağara)

Uzuntarla Düdeni

BUMAD
Akbulut

O'MAG
Dalfes Obruğu

Dg 65.45.01

Yk 20-91 Birinci Ini

U12c Mağarası

MTA
Dg 59.51.06

Anaçbaşı/Maden Galerisi

MTA
Hassan

Şekerpınar
(Akköprü)

Ardıçpınarı

BÜMAK