Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Sıtmasuyu

MTA
Güvercin

MTA
Takke Uçuran

İTÜMAK
Kaçakcı Saroz
(Kiremit koyu mağarası)

Suini Mağarası

ASPEG
Üfleyen 2

O'MAG
Andon Boğazı
(Beşikçi)

Çift Giriş
MTA EMAK
Tınaztepe

MAD MTA
Gunfa

ASPEG
Kocaçalı 1

Vitrin
MTA
Değirmen

EMAK EGEMAK
Dumanasarı

MTA
Kaynaklısuyu

Küçük Oylat

MTA
Ahırkaya

MAD Bursa
Heriç İni

BÜMAK
İsimsiz

O'MAG
Nadire Değirmeni Düdeni

Kaşar Deliği 2

UMAST MAD Bursa
Karamıkini

MTA