Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Gunfa

ASPEG
M 18.92

Bakırtepe

MTA
Papıl

İn Türbaşı

Tınaztepe

MAD MTA
Takke Uçuran

İTÜMAK
Mağarasız - 1

İTÜMAK BUMAD
Bayrakçı 1

MTA
Üfleyen 2

O'MAG
Kocaçalı 1

Vitrin
MTA
Kaşar Deliği 2

UMAST MAD Bursa
Andon Boğazı
(Beşikçi)

Çift Giriş
MTA EMAK
Ayakkabı Çukuru

BÜMAK
H-C69

Gürlevik

HÜMAK
Kocaçayırlar

MTA
U24c

Deniz

MTA
Karamıkini

MTA