Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Değirmenönü

MTA
Pıtraklı Düdeni

BÜMAK
Nermin Sığdığı

BÜMAK İTÜMAK
Zeus

MTA
Hisarkayası

MTA
Arpatarlası İni

BÜMAK
Kundukviran Kuyusu

MAD Bursa
Nadir Bey'in Evi

O'MAG
Yelbeli Mağarası

ASPEG
İtulumaz Ii

Dikencik Yaylası Doğusu Mağara 2

ASPEG
Zeyniler 1

MAD Bursa
Tırmanış Sabahı
(46 No.lu Mağara)

Gaziantep Asri Mezarlık Mağaraları A-1, A-5, A-11

O'MAG
Kemik Çukuru

Çalvo

MTA
Mağaracık (Küçük)

Parsık 2

Galeri
Çatdere

MAD MTA
İs İni

MAD Bursa