Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Hocasalma

MTA
Koruköy
(Koruköy mağarası)

Galeri
Ballıkoğlu Çukuru

MTA
Güroluk

MTA
Altınini

MKB
Çınarcık 2

MTA
Bacaini

BÜMAK
Patlak-2

BÜMAK
Değirmen İni

Ardıl 1

O'MAG
Sarmaşıklı

KMG
Mehmet In Deliği 1
(5 No.lu Mağara)

Asarini'

MTA
M 01.92 Küçük

Kurtdere

MTA
Deliklikaya

Zakkum Ağacı

Yukarıkışla

Burnazdere 1 (Üst)

MTA
Ardıçsuyu 3

O'MAG