Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Yk 99-91

Ardıçlı Delik
(GO 10-1)

BÜMAK
Yoldağı

Yarıkkaya

Keş Düdeni Deliği

O'MAG
Kuşlu
(Cavit Aga'nın Mağarası)

Galeri
Büyük Çıralı Obruğu

Çini Göl Deliği

MAD
Koyunaşağı Tepesi Dipsizi

MAD
Tilkipınarı

MAD
Murgile

Ciyak Deliği

MAD
Karagedik Dipsizi

MAD
Çevrik Dipsizi

MAD
Yongalı Düdenleri

Parnar

Ağluca

Mağara

Ber Ava Şikefte

Güzyurdu