Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Güzyurdu

Karlık - 2

AKÜMAK
Tabla Tepesi
(Tabla)

BAT
Ayıini

BAT
Yukar Çayır Düdeni

Nimara

Culin

Kekova

Yılanlı

Avcı Mehmet

Kilise

Burunsuz

Yediuyurlar
(Eshab-ı Keyf)

Ağarak

Cehennem

Adsız (Aksu/ Çamköy)

Derj Obruğu

Marmaris

Obruk 2

M 04.92 Girişler