Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Midye

Karacaköy

Edremit

Berezere 1
(Altın mağara)

Gürlek 1

BAT
Obruk 3

Güvercin İni

BÜMAK
Kuru

Kunav

Şeytanderesi

Konum Yanlış
Yazılıtaş

Sinanköyü

Güneşkaya

Güngörmez

Sarıkaya

Ercesu Düdeni

BÜMAK
Çatak Ağzı Mağaraları 1-2-3

ASPEG
Kara

Berezere 2

Gürlek 2

BAT