Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kayaboğazı

Belen

Çeltikdere

Dağkara

Fok Balığı

Gavur

Solaklar

İn

ANMAK
İnçayı

ANMAK
Karakaya

Bacaksızın Bacağının Koptuğu Mağara

Terme

Tatlarin Yeraltı Şehri

O'MAG
Yazıköy Değirmen 1-2-3
(Değirmen mevkii mağaraları)

O'MAG
Pıtraklı Düdeni

BÜMAK
Sarıköy

Mağara

Tu 92-M1/Göpçek

Tu 92-M2

Yenice