Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Haçdağı

Kalemahallesi

Kan

Kura Geniş

Mundokor
(Mindehor)

Zafer

Aynalı

Kurteren

Abayel

Adsız
(TKT 2)

BÜMAK
Anzavur

Gışgış

Kızılelma

Kunduz

Tokat Kalesi

Camızlı

Dendil

Gürün

Karlıpınar

Köroğlu