Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Köroğlu

Pendilköyü

Paşanın Fabrikası
(Pavrigue Du Pacha)

Sadıkkaya

Ala

Köroğlu

Şirin Kayalar

Aliboğazı

At

Lenk

Ovanlita

Koca Alanın Bucağı 2

Pertek

Cin

Çemişgezek 1-2-3

Deliktaş 1-2-3

Geyiksuyu

Hanköyü

Kale

Soğuk 1-2-3-4