Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kardere

Kutuderesi

Demirmadeni

Kerek

Sağıyan

Zağ

Büyük
(Direkli)

Çüngüş

Düden

Eshab-I Kehf

Han

Hani

Hassun

Hilar

Kalecik

Korkha

Malaliki

Ayarma

Solteni

Cendere