Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kırkgözler
(Mevlana)

Maden Deresi 1

ANMAK
Kapulukaya
(Kaplıkaya, Kapılıkaya)

MTA
Suluin

Mivini

Şikefte

Boroğulu

DEÜMAK
Korsanini-Kızlar

MAD
Altıntaş

MTA
Kızılçukur

ANMAK
Akçakale

Akpınar

MAD
Yarık

Dölek Düdeni
(Döllükoğlu)

MTA
Akbulut

O'MAG
Gölcük Düdeni

Sulu

MTA
Gökpınar

O'MAG
Gavur

MAD
U-Co9