Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Şatır Mağarası 3

Sakçagözü Mağarası

Sarıkız

Şarklı Mağara

Yangalak

Karanlık

Maden

Kör Kuyu Subatanları

MAD
Ağıl

Narlı

Ufakpınar Düdeni

ASPEG
Demirli Tepe Kar Kuyusu 2

BAT
Ağbayır Mağaraları

Arkamevkii

Dipsizkuyu

DEÜMAK
Çamurun Obruğu
(Çamurlu)

BÜMAK
Suadiye

Sütlüce

Üçağızlı

Sarıseki
(Kuşlar)