Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Sarıseki
(Kuşlar)

Sivrikaya

Sobca

Sütovası

Geneyik Mağaraları 1-2

O'MAG
Uzuntarla

Elmalı 3

MAD Bursa
Wadi El Hammam

Yunushanı

Adsız
(Hatay)

Asar

Beşikli

Defne Beytelma

Direkli

Aksaplı Köyü

Söğütova Düdeni

Karlık / 1

AKÜMAK
Demirli Tepe Kar Kuyusu 3

BAT
Ayinderesi

Hacı Emin Obruğu

DEÜMAK