Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Geneyik 3

O'MAG
Kanal

Deve

Kızıl

Ardıçsuyu 1

MTA
Yol Kenarı Mağarası

Çift Giriş
ASPEG
Tabak Obruğu
(Dokuz Saniye)

BÜMAK
Atabey Küçükin

BAT
Toklu Kalesi

ANMAK
Başköy-Alaören İnleri

ANMAK
Fareini

Direkli

Döngel İzci
(Yağlak)

İkizin Mağarası

Döngel Köyü

Eshab-I Kehf

Habap

İğde

Kırkyüce

Kurucaova