Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Çal

Gecekuşu

Mağara

Namaz

Pazarlı

Yerkapı

Armağan

Buzul
(Buzluk)

Çatalalan

Dipsiz
(Elçi)

Çin Kuyusu

Divanlı

Ermelik

İnsanül Hamit

Paşaköyü

Türüdüler Köyü

Haydardede

Keskinsivrisi

Babur

Civelek