Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Yosun Kayalar

AKÜMAK
Yk 55-56-57-58-91

Gözyaşı

AKÜMAK
Aladağ

Çevrik Düdeni

Didier Çukuru

Epcik

Hacılar Keleri

İngilizin Dipsizi

Kaleyamacı Mağaraları

Karaçayır 1-2-3

Körüklü Keler

Obruk

Pınarcık

Recep Çatak Çukuru

İninönü

BAT
Demirli Tepe Kar Kuyusu 1

BAT
Endil

ANMAK
Hüseyingazi

Kızılhisar